MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 159424

  ÖZELGELER

GİB ÖZELGELER

 Şirket yöneticilerinin işin gereği yaptıkları ulaşım, konaklama, yemek vs. harcamalarını kredi kartı ile gerçekleştirmeleri durumunda yapılan harcamaların gider kaydedilip kaydedilemeyeceği hususunun KVK ve VUK açısından değerlendirilmesi 
Kahve, meşrubat, poğaça, sandviç ve hazır pasta satışı yapan mükellefin Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinin hangi bendine tabi olduğu 
Hediye çeki uygulamasında belge düzeni.
Elektronik ortamda ödeme aracı olarak kullanılan ön ödemeli kartların kullanımında belge düzeni. 
Fatura ve benzeri belgelerin lazer yazıcı kullanılarak düzenlenmesi hk. 
Cafe-Bar İşletmeciliğinde KDV Oranı 
Otel ve lokal işletmeciliğinde yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımı hk 
700 konutlu sitede çalıştırılan temizlik elemanı, bahçıvan, elektrikçi, sıhhi tesisatçı ve güvenlik görevlisine ödenen ücretler ile dışardan sağlanan hizmetlerin vergilendirilmesi hk. 
Şirkete Ayni Sermaye Olarak Konulmak Üzere Satın Alınacak Taşınmazın Alım-Satımında Tapu Harcı İstisnası.
Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarda faturalı satışların belgelendirilmesi hk. 
Mesken kira sözleşmelerinin damga vergisi hk. 
Kredi kartı ile yapılan satışlarda faturanın kim adına düzenlendiği 
Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde Ba-Bs Formu hk. 
Dağıtılacak tasfiye karında stopaj uygulaması. 
Tasfiye aşamasında enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan kar ve zararların mahsup imkanının olup olmadığı. 
Sermaye azaltılması sonucu stopaj yapılıp yapılmayacağı 
BA ve BS lerde ceza kesilmeyecek haller iç uygulama genelgesi